HOME / SERVICI / PREPARACIÓ DE PROPOSTES

PREPARACIÓ DE PROPOSTES

Per a participar amb èxit en Horizon Europe és necessari filtrar la idea de projecte i tindre experiència en la preparació de propostes. D’altra banda, la preparació d’una proposta excel·lent requerix d’una important dedicació.

CPI EUROPE ofereix suport als grups de recerca de la UPV des de la concepció i el filtratge de la idea fins a la construcció del consorci i la redacció de la proposta a dos nivells:

  • Redacció de la proposta: Si el grup no disposa de personal que puga dedicar-se a la preparació de la proposta, CPI EUROPE pot fer-se càrrec d’això. Aquesta preparació inclou la integració crítica de les parts del pla de treball i l’estat de l’art proporcionats pel grup i altres socis, juntament amb la redacció de la resta de la proposta.
  • Assessorament en la preparació de la proposta: Quan el grup puga fer-se càrrec de la redacció de la proposta, CPI EUROPE dóna suport al llarg de tot el procés de preparació proporcionant un calendari de preparació, metodologies, procediments i eines de treball especialitzades, a més de revisar i perfilar textos i orientacions.

 

If you are UPV researcher and you are interested in requesting CPI EUROPE proposal preparation services, please fill in the following contact form.

FORMULARI DE CONTACTE

Ir arriba