HOME / SERVICI / FORMACIÓ

FORMACIÓ

La dura competència dels programes europeus requereix formació específica. CPI EUROPE ofereix serveis de capacitació professional a la comunitat universitària de la UPV en diversos àmbits:

  • Activitats dirigides a PAS i PDI de la UPV:
    • Tallers de coordinació i participació en consorcis de propostes.
    • Cursos especialitzats de preparació de propostes.
  • Activitats dirigides a personal investigador en formació:
    • Curs d’iniciació a projectes europeus de recerca a través de l’Escola de Doctorat de la UPV.
    • Aprendre Fent: CPI EUROPE ofereix pràctiques de redacció de propostes. La participació suposa prestar un servei freelance en la preparació d’una proposta de projecte europeu, de forma totalment coordinada amb l’equip, durant un temps aproximat de tres mesos. Aquesta activitat va destinada a investigadors jovens o estudiants de doctorat de recent titulació.

Si t’interessa col·laborar com a redactor freelance en CPI EUROPE, en la pestanya Aprendre Fent tens disponibles les demandes actives i, a més, pots enviar-nos el teu CV perquè l’incorporem a la nostra base de dades.

Ir arriba