HOME / SERVICI / PREPARACIÓ DE PROPOSTES

PREPARACIÓ DE PROPOSTES

Per a participar en Horizon Europe cal filtrar idees de projectes i tenir experiència en preparació de propostes. D’altra banda, la preparació d’una bona proposta requereix una dedicació considerable. CPI EUROPE ofereix assistència als grups d’investigació de la UPV des de la concepció i filtratge de la idea fins a la construcció del consorci i la redacció de la proposta en dos àmbits:

  • Redacció de la proposta. Si el grup de recerca no disposa de personal que puga dedicar-se a la preparació de la proposta, CPI EUROPE pot fer-se’n càrrec. Aquesta preparació inclou la integració crítica de les parts del pla de treball i de l’estat de la qüestió proporcionats pel grup de recerca i per altres socis, juntament amb la redacció de la resta de la proposta.
  • Assessorament en la preparació de la proposta. Si el grup de recerca sí que pot fer-se càrrec de la redacció de la proposta, el suport de CPI EUROPE es concreta al llarg de tot el procés proporcionant un cronograma de preparació, mètodes, procediments i eines de treball especialitzades, i també revisa i perfila textos i orientacions.

NOTA: l’activitat de CPI EUROPE en la preparació de propostes va orientada a l’èxit i col·laborarem en les propostes que tenen possibilitats d’aprovació. A més, si la proposta és finançada, la UPV reté part de la subvenció concedida.

Si t’interessa sol·licitar els serveis de preparació de propostes de CPI EUROPE, emplena el formulari de contacte següent.

FORMULARI DE CONTACTE

Ir arriba